<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Picture44 jpg

Share this article on

10 oleellista vinkkiä kaupankäyntiin Intiassa

Harvalla maalla ja vientimarkkinalla on yhtä paljon potentiaalia kuin Intialla. Suuriin kasvumahdollisuuksiin liittyy kuitenkin usein tiettyjä riskejä ja haasteita. Siksi olemme koonneet vinkkejä, joiden avulla voit välttää yleisimmät virheet Intian markkinoille laajennettaessa. 

Intia on 1,3 miljardin kuluttajan maa, ja se tarjoaa viejille houkuttelevan mahdollisuuden. Nouseva keskiluokka ja nuoren väestön iso osuus ovat merkki tulevasta kasvusta markkinoilla.  

Tätä tukevat monipuolinen talous ja yrityslähtöiset hallituksen aloitteet. Monet taloustieteilijät epäilevät, että Intia tulee jonain päivänä haastamaan Kiinan epävirallisen roolin maailman tehtaana tai jopa ottamaan sen haltuunsa: Onko Intia uusi Kiina - Kuuntele asiantuntijoidemme ennusteet

Lisäksi maa digitalisoituu nopeasti. Intiassa on nykyään yksi maailman suurimmista digitaalisten maksujärjestelmien verkostoista, joka kattaa lähes kaikki väestöryhmät. Käteisen käyttö on vähenemässä, ja useimmat liiketoimet hoidetaan nykyään digitaalisesti. Viejät voivat hyödyntää tätä uutta digitaalista infrastruktuuria maksujen turvaamiseksi ja liiketoimintansa laajentamiseksi Intiassa. 

Toisin sanoen tie Intian markkinoille ei ole ehkä koskaan ollut yhtä selkeä kuin nyt. 

Intiaan viedessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon muutama asia. Siksi olemme keränneet neuvoja Atradiuksen Intian maajohtajalta Arun Soundarjanilta ja riskipalvelujemme johtajalta. 

Tässä ovat tärkeimmät asiat, jotka on otettava huomioon Intiaan vietäessä. 

1. Valmistaudu paperitöihin

Vaikka Intian hallitus on pyrkinyt helpottamaan liiketoimintaa maassa, on vielä paljon tehtävää. On olemassa tullimenettelyjä, tuontisäännöksiä ja asiakirjavaatimuksia, joista viejien on oltava tietoisia ja joita heidän on noudatettava. Lisäksi on tärkeää seurata, mitä aloitteita on tulossa tai syntymässä alalla, jolla toimitaan. Lainsäädäntöön saattaa tulla muutoksia, jotka suosivat intialaisia yrityksiä osana laajempaa Make in India -aloitetta, jossa keskitytään kotimaiseen tuotantoon ja rajoitetaan tuontia esimerkiksi tietotekniikan, elektroniikan ja autoteollisuuden komponenttien aloilla. 

2. Markkinatutkimus on tärkeää suuressa ja monimuotoisessa maassa

On tärkeää tehdä markkinatutkimus, mieluiten paikallisen yrityksen kanssa, jotta voidaan ennakoida tuotteiden ja palvelujen odotettavissa oleva kysyntä. Kulttuurien moninaisuuden vuoksi tuotteet, jotka hyväksytään yhdessä osassa maata, eivät välttämättä menesty toisessa osassa maata, koska ihmisten makutottumukset, mieltymykset ja kulutuskäyttäytyminen eroavat toisistaan. On tärkeää tuntea maassa vallitsevat kulttuurierot, ja tämä voidaan tehdä tekemällä asianmukaista markkinatutkimusta ja kohdentamalla myynti selkeästi oikeille markkinasegmenteille. Esimerkiksi Intian eteläosan markkinat ovat teknologisesti kehittyneemmät kuin muualla maassa. 

3. Käytä resursseja oikean jakelukanavan valintaan 

Ei ole olemassa yhtä jakelukanavaa, joka sopii kaikille yrityksille. Viejänä sinun on päätettävä, haluatko käyttää paikallisia jakelijoita, edustajia vai olla itse paikalla. Jos käytät jakelijoita, on tärkeää tarkastella mahdollisten kumppaneidesi mainetta, taloudellisia tunnuslukuja, alueellista läsnäoloa ja markkinointivalmiuksia. Yleisiä markkinoillepääsystrategioita ovat muun muassa kokonaan omistetut tytäryhtiöt, yhteisyritykset/pääomasijoitukset, sivuliikkeet jne. Voidaksesi viedä tavaroitasi Intiaan ulkomaisena yrityksenä sinun on palkattava paikallinen jakelija, joka hoitaa liiketoimet asiakkaiden kanssa. 

4. Käytä turvallisia maksuehtoja

Maksuehdot Intiaan olisi varmistettava remburssilla tai asiakirjaperinnällä asiakkaidesi kautta. Intiassa asiakkaiden luottovakuuttaminen on myös hyvä vaihtoehto, jos avoimet tilitapahtumat ovat mahdollisia. Sopimusehdot on muotoiltava selkeästi, sillä oikeudenkäynnit voivat olla erittäin aikaa vieviä. Suosittelemme asiakassuhteen aloittamista vakuudellisilla liiketoimilla ennen kuin asioit asiakkaan kanssa avoimella tilillä. 

 5. Vältä kaksinkertaista verotusta: 

Kannattaa tarkistaa, onko viejämaa allekirjoittanut kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen Intian kanssa, jotta samaa tuloa ei veroteta kahteen kertaan. On myös tärkeää tarkistaa, onko Intiaan vietävälle tuotteelle asetettu kaupallisia rajoituksia. Intiassa on erilaisia tulleja tuoteryhmien ja alkuperämaan mukaan. Lisäksi voi olla olemassa erityisiä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa vientiin Intiaan. 

6. Teidän tulisi turvata henkinen omaisuutenne

On yleensä hyvä ajatus suojata immateriaalioikeudet Intian markkinoille tultaessa. Vaikka Intiassa on lakeja, jotka kattavat lähes kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien muodot, sekä täytäntöönpanomenettelyjä, prosessi on usein hidas ja täynnä epävarmuutta, mikä tarkoittaa, että samat asiat voivat olla vireillä vuosia. Vuonna 2015 hyväksytty ja vuonna 2018 päivitetty kaupallisia tuomioistuimia koskeva laki (Commercial Courts Act) perustettiin auttamaan viiveiden vähentämisessä ja lisäämään asiantuntemusta oikeudellisissa immateriaalioikeusasioissa.  Toistaiseksi vain harvat tuomioistuimet ovat kuitenkin hyödyntäneet lakia.  Rikosoikeudelliset seuraamukset eivät aina ole käytettävissä, kun teollis- ja tekijänoikeuksia on loukattu, eikä oikeudenkäynneillä useinkaan ole toivottua pelotevaikutusta. 

7. Tutustu kulttuuri- ja liike-elämän etikettiin

Vaikka liikekirjeenvaihto käydään englanniksi, Intiassa liiketoimintaa harjoittaessa voi olla syytä olla tietoinen kulttuurisista vivahteista. Henkilökohtaisia suhteita pidetään arvokkaina, ja jos tulet hyvin toimeen intialaisten liikekumppaneidesi kanssa, he todennäköisesti auttavat yritystäsi kasvamaan. 

8. Arvioi asiakkaidesi maksukykyä huolellisesti

Intian yksityisten osakeyhtiöiden on toimitettava taloudelliset tietonsa vuosittain, ja nämä tiedot ovat täysin digitoituja ja helposti saatavilla verkossa. Jos kuitenkin harkitset riskin ottamista ja kaupankäyntiä avoimella tilillä ilman luottovakuutusta, suosittelemme, että ostat lisää taloudellisia tietoja luotettavan palveluntarjoajan kautta. Lisäksi on hyvä idea palkata paikallinen konsultti suorittamaan kauppakumppaneidesi Due Diligence -tarkastus, johon sisältyy lupien, paikallisten säännösten noudattamisen ja niiden luottokelpoisuuden tarkistaminen. 

9. Varaudu maksuviivästyksiin

Maksuviivästykset eivät ole harvinaisia Intiassa, joten on parasta kerätä kokemusta kauppakumppaneista ennen kuin kaupankäyntiä lisätään. Maksuviiveet johtuvat usein arvoketjun dominovaikutuksesta. On kuitenkin syytä mainita, että on erittäin harvinaista, että intialaiset yritykset laiminlyövät maksuja välttääkseen taloudellisia velvoitteitaan. 

10. Vältä oikeustaisteluita

Jos sinun on perittävä maksamattomia velkoja, on tavallista sopia asia tuomioistuimen ulkopuolella. Usein saat paremman ja nopeamman tuloksen välttämällä tuomioistuimet. Tämä johtuu osittain siitä, että kulttuurissa konkurssiin suhtaudutaan melko kielteisesti. Ostajan ja myyjän välinen suhde on yleensä vahva, ja hyvin usein paras tapa haudata riidat ja saada rahat takaisin on yksinkertaisesti neuvotella suoraan asiakkaan kanssa. Samaan aikaan velkojen periminen oikeudenkäyntien kautta on usein pitkällinen prosessi. 

 

Share this article on

Read more