<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
tractor_in_crop_field_desat_3c_hr

Share this article on

Vastuullisuus yrityksissä – meidän näkökulmamme

Vastuullisuus (ESG) näkyy tänä päivänä yhä vahvemmin organisaatioiden arvoissa ja toiminnassa. Strategisen kilpailuedun rakentaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on helpompaa, jos vastuullisuus on sisäänrakennettu yrityksen ydinliiketoimintaan.

Vastuullisuudessa ei sinällään ole mitään uutta, mutta moni ei ajattele, että se voi olla markkinoilla myös loistava kilpailuedun ja erottautumisen väline. Huolimatta kasvavasta taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta, yrityksissä ympäri maailman keskitytään nyt entistä enemmän ESG-asioihin. Ymmärretään, että taloudellinen ja ESG-suorituskyky ovat vahvasti linjassa keskenään.

Otatko Sinä huomioon vastuullisuusasiat liiketoiminnassasi?

Keskittyminen oman toiminnan vastuullisuuteen on yritykselle ratkaisevan tärkeää. Osoittamalla vastuullisuutta yritys rakentaa luottamusta ja uskottavuutta sidosryhmiensä, myös asiakkaidensa, keskuudessa. Seuraava vaihe liiketoiminnan ja kaupan muuttamisessa kestävämmäksi on se, että yritys katsoo omaa asemaansa arvoketjussa askelta pidemmälle ja auttaa myös yhteistyökumppaneitaan muuttamaan toimintaansa vastuullisemmaksi.

Miten me tuemme asiakkaitamme vastuullisuusasioissa?

Luottovakuuttajana tuemme asiakkaitamme kahdella tavalla. Ensinnäkin kehitämme tietämystä ja ymmärrystä siitä, miten ESG-tekijät vaikuttavat luottoriskeihin, ja missä määrin yritysten ESG-toiminta on yhteydessä niiden luottokelpoisuuteen. Lisäksi tuemme asiakkaitamme jakamalla keräämäämme ESG-tietoa ja käymällä asiakkaiden kanssa avointa keskustelua vastuullisuuskysymyksistä.

Onko Atradius itse vastuullinen yritys?

Kestävän kehityksen tavoitteemme muodostuvat kolmesta eri osa-alueesta: planeetta, ihmiset ja hyvinvointi. Planeetta liittyy liiketoimintamme ympäristönäkökulmiin, ihmiset sosiaalisiin näkökulmiin ja hyvinvointi hallinnollisiin näkökulmiin. Edistämme planeetan kannalta myönteistä kaupankäyntiä, arvostamme sukupuolten, rotujen, kulttuurien ja persoonallisuuksien rikkautta ja kasvatamme kestävää hyvinvointia.

Vastuullisuus vaatii meiltä jatkuvaa sitoutumista innovointiin ja kestävien liiketoimintatapojen tukemiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Tullaan yhdessä kestäviksi.

Pääset lukemaan Atradiuksen vastuullisuudesta täältä.

 

Share this article on

Read more