<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
EB---Største-Risici-2024

Share this article on

Kaupankäynnin suurimmat riskit vuonna 2024

Takanamme on myrskyisä vuosi 2023, mutta mitä voimme todella odottaa vuodelta 2024 - siihen me Atradiuksella yritämme vastata. 

Sodista, koronnostoista ja protektionismista huolimatta maailmantalous oli suhteellisen kestävä vuonna 2023. Konkurssit lisääntyivät maailmanlaajuisesti, mutta eivät niin paljon kuin me Atradiuksella pelkäsimme. 

Lukuun ottamatta inflaatiota, joka on saatu kuriin useimmilla markkinoilla, maailmantaloudella on vuonna 2024 edessään monia samoja haasteita kuin vuosi sitten. Sota, protektionismi ja mahdollinen taantuma useilla suurilla markkinoilla. Yksi suurimmista tuntemattomista tekijöistä luottoriskin osalta on korkojen nousun vaikutus, joka kohdistuu voimakkaasti velkaantuneisiin yrityksiin, ostovoimaan ja kysyntään. 

Lisäksi tarkastelemme edelleen yhä monimutkaisempia maailmanmarkkinoita, joilla on useita suuria tuntemattomia uhkatekijöitä ja meneillään olevia konflikteja, jotka voivat eskaloitua nopeasti tai saada uusia muotoja. Kuten pohjoismainen luottojohtajamme Michael Sindberg asian ilmaisee. 

"Maailmanlaajuinen epävarmuus on vain vaikeuttanut toimintaa, ja vuonna 2024 asiakkaiden tilinpäätösten tarkastelu ei enää riitä luottotappioiden välttämiseen." 

Tässä artikkelissa tarkastelemme riskejä, joista sinun on oltava tietoinen, jos haluat minimoida tappiot tulevana vuonna. Käymme läpi riskialttiimmat toimialat ja kerromme näkemyksemme siitä, mitkä suuntaukset vaikuttavat eniten käyttöpääomaan ja kassavirtaan. 

 

Eurooppa pysähdyksissä 
Maailmanlaajuisesti Atradiuksen ekonomistit odottavat BKT:n kasvavan 2,1 prosenttia vuonna 2024, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. Odotamme kuitenkin, että erityisesti Euroopassa kasvu hidastuu ja että useiden suurten talouksien, kuten Ranskan, Alankomaiden, Espanjan ja Saksan, kasvu on nollakasvuista tai supistuu vuonna 2024.  

Saksan talous on erityisen haastava. Maa on pitkään kamppaillut korkeiden energianhintojen ja byrokratian kanssa, ja autoteollisuus on joutunut sekä Yhdysvaltojen että Kiinan aiheuttamien paineiden kohteeksi. Olemme havainneet, että Saksan kanssa liiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden ilmoitukset maksujen laiminlyönneistä ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja vuonna 2024 maksoimme Saksassa enemmän korvauksia kuin ennen COVID-19-pandemiaa. 

Underwriterimme Saksassa odottavat maksukyvyttömyysasteiden vakiintuvan vuonna 2024, huolimatta synkistä talousennusteista ja maksuhäiriöilmoitusten kasvavasta suuntauksesta. Maksuongelmat ovat koskeneet erityisesti vähittäiskaupan, rakennus-, metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiä, ja niiden odotetaan jatkuvan myös tulevana vuonna.  

Odotamme, että Yhdistyneen kuningaskunnan BKT:n kasvu vuonna 2024 on hyvin heikkoa (0,4 prosenttia). Kuluttajavetoiseen talouteen on vaikuttanut alhainen ostovoima, ja monet yritykset kamppailevat edelleen ammattitaitoisten työntekijöiden löytämiseksi Brexitin jälkeen. 

Vuonna 2023 konkurssit ovat lisääntyneet huomattavasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja erityisesti rakennusala on vaikeuksissa. Muita aloja, joille Atradius on maksanut korvauksia ovat palveluala, elintarviketeollisuus ja vähittäiskauppa.  

Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa paikalliset Underwriterimme odottavat, että muutoin kasvava maksukyvyttömyysaste vakiintuu vuonna 2024, vaikkakin huomattavasti korkeammalla tasolla. 

 

Protektionismi voi aiheuttaa tappioita 
Useimmat taloustieteilijät pitävät protektionismia haitallisena maailmantaloudelle. Joissakin tapauksissa se voi olla myös suora syy maksujen laiminlyöntiin. Tämä pätee erityisesti kehitysmaissa, joissa taloudelliset vaikeudet ja protektionismin korostuminen vuonna 2023 saivat poliitikot useissa paikoissa ottamaan käyttöön toimenpiteitä, kuten uusia tuontitulleja.  

Vuonna 2023 tämä nähtiin useissa paikoissa, joissa tullit nousivat äkillisesti ja tavalla, joka ei ollut kestävä. Näimme esimerkkejä, joissa tulleja korotettiin 20-30 prosenttia hyvin lyhyellä varoitusajalla. Useissa tapauksissa tämä on vaikeuttanut paikallisten maahantuontiyritysten mahdollisuuksia myydä tavaroitaan voitolla ja siten myös täyttää velvollisuutensa tavarantoimittajilleen. 

Atradius Nordicin luottojohtajan Michael Sindbergin mukaan tämä on esimerkki siitä, että tilinpäätöstiedot eivät aina riitä maksukykyä arvioitaessa.  

"Geopoliittinen epävarmuus on syytä ottaa huomioon. Esimerkiksi jos asiakas on rikkonut pakotteita jne. Maailma voi muuttua nopeasti riippumatta asiakkaasi näennäisesti hyvistä kirjanpitoluvuista, ja tämäntyyppisiä tappioita on vaikea ennustaa", hän sanoo. 

 

Rakennusalaan kohdistuu edelleen paineita 
Rakennusalaan kohdistuu edelleen paineita. Atradius Tanskan rakennusalan asiantuntijan Thor Lysgaardin mukaan kysyntä on laskenut, ja hankkeita lykätään lähes kaksi kertaa tavallista enemmän. Samaan aikaan materiaalien hinnat ovat edelleen historiallisen korkeat, ja yhdessä korkotason kanssa rakennuttajien on vaikea löytää liiketoimintamalleja, jotka tekevät hankkeista taloudellisesti kannattavia.  

Tämä tarkoittaa, että hankkeita aloitetaan vähemmän, erityisesti asuntorakentamisen osalta. Atradius on nähnyt useita merkittäviä konkursseja rakennusalalla vuonna 2023, ja odotamme konkurssien korkean tason jatkuvan vuonna 2024. 

Riidat, materiaalien viivästymiset ja kustannusten ylitykset kaatavat rakennusyrityksiä, mutta Thor Lysgaardin mukaan on olemassa uusi suuntaus, josta on syytä olla tietoinen.  

"Viime aikoina olemme nähneet yritysten menevän konkurssiin, koska ne ovat yliarvioineet hankkeensa. Tämä tarkoittaa sitä, että miljoonia dollareita voi kadota tileiltä yhdessä yössä, ja tätä on syytä pitää silmällä", hän sanoo ja lisää, että rakennusalalta on yksi myönteinen uutinen, nimittäin se, että hintojen jyrkkiä korotuksia ei enää todennäköisesti tule. 

 

Kuluttajalähtöiset toimialat haastavat 
Vaikka monet tanskalaiset ovat viime aikoina saaneet palkankorotuksia, eurooppalaisten ostovoima on heikentynyt huomattavasti vuonna 2023. Odotamme, että vuonna 2024 ostovoiman vähenemisestä eniten kärsivien toimialojen yrityksiin kohdistuu edelleen paineita. Tämä koskee esimerkiksi vähittäiskaupan alaa, joka on elintarviketeollisuuden asiantuntijan John Vintherin mukaan historiallisen suurten tulospaineiden alla. 

"Emme ole koskaan ennen nähneet suurimpien päivittäistavaraketjujen kamppailevan tappioiden kanssa, ja ne, jotka vielä tekevät rahaa, ovat puolittaneet voittonsa", John Vinther sanoo ja lisää, että tämä on ongelma, koska niiden odotetaan painostavan alihankkijoitaan lisäämään tulojaan.  

"Minusta on vaikea nähdä, mistä muualta suuret vähittäiskauppaketjut aikovat löytää rahaa. Ne kärsivät lisääntyneestä korkorasituksesta ja etenkin työvoimakustannusten noususta, ja samaan aikaan päivittäistavarakauppiaiden haasteena on siirtää lasku kuluttajille vaikuttamatta kilpailukykyyn erittäin kilpailluilla markkinoilla", hän sanoo. 

Atradiuksella olemme jo nähneet vähittäiskaupan konkurssien lisääntyvän vuonna 2023, ja odotamme tämän suuntauksen jatkuvan vuonna 2024. Lisäksi näemme, että kestokulutushyödykkeiden, erityisesti Design- ja Premium-tuotteiden, kauppa on vaikeutunut.  

Kun tarkastelemme tuotantohyödykkeitä, näemme, että pienemmillä toimijoilla on erityisen suuria haasteita, kun kalliimpi rahoitus yhdistyy heikkoon kysyntään. Investointeja voidaan usein lykätä ja tilauksia perua, joten myös tällä alalla odotamme lisää konkursseja vuonna 2024. 

 

Share this article on

Read more