<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
city-skyline_desat_3col_lr

Share this article on

Kaatuuko Sinun dominopalikkasi?

Atradiuksen uusimman talouskatsauksen mukaan maksukyvyttömyystapaukset lisääntyvät tänä vuonna maailmanlaajuisesti jopa 34 prosenttia, ja niiden määrä kasvaa kaikilla alueilla. Pohjois-Amerikassa kasvu on suhteellisen voimakasta, kun taas Euroopassa kasvu on lievempää. Vuodelle 2024 ennustamme maksukyvyttömyystapausten lisääntyvän 19 prosentilla.

Tunnetko Sinä omat asiakkaasi tarpeeksi hyvin?

Aiempaan maksukäyttäytymiseen ei pidä luottaa tulevan kehityksen indikaattorina. On tärkeää huomioida laajempi taloudellinen toimintaympäristö, jossa asiakkaasi tai potentiaaliset asiakkaasi toimivat, sekä mahdolliset saatavilla olevat tiedot heidän nykyisestä taloudellisesta tilanteestaan. On hyvä olla tietoinen varoitusmerkeistä, jotka viittaavat siihen, että asiakkaillasi voi olla vaikeuksia hoitaa maksut ajallaan. Tunnistamalla riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voit ryhtyä toimiin ja suojella yritystäsi taloudellisilta tappioilta.

Ensi vuoden näkymät

Ekonomistimme ennustavat maailman BKT:n kasvavan tänä vuonna vain 2,5 prosenttia, sillä ennakoivat indikaattorit viittaavat kasvun merkittävään hidastumiseen vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Rahapolitiikan kiristämisen ja Kiinan talouskasvun hidastumisen vaikutukset alkavat nimittäin nyt näkyä.

Tällä hetkellä yritysten kestävyyttä koetellaan. Talouden taantuma, poliittinen epävakaus sekä lisääntynyt kilpailu markkinoilla voivat johtaa liiketoiminnan vähenemiseen ja voittomarginaalien supistumiseen. Tämä taas voi heikentää asiakkaidesi maksuvalmiutta. Dominoefekti on valmis.

Yrityksissä onkin nyt syytä varata aikaa kunkin asiakkaan uudelleenarviointiin ja mahdollisten riskien tunnistamiseen. Asiakasyritysten maksukyvyn seuraaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jos haluaa välttää tappiot.
Viestintä on avainasemassa kaikkien suhteiden onnistumisessa. Pysy lähellä asiakasta ja markkinoita. Puhu asiakkaillesi säännöllisesti. Miten markkinoiden epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden liiketoimintaan?

Lisäksi voit suojata asiakassuhteesi ja myyntisaatavasi luottovakuutuksella. Luottovakuutuksen avulla saat korvauksen, mikäli asiakkaasi ei pysty maksamaan. Koska tiedät, että saat rahasi, voit jatkaa kaupankäyntiä turvallisin mielin. Ketjureaktion ei tarvitse kohdistua sinuun.

Vaikka moni on aidosti huolissaan kyvystään kantaa kasvavaa kustannustaakkaa, samalla ihmisten puheista välittyy usko tulevaan. Tästäkin mennään yli – tavalla tai toisella.

Pääset lukemaan Atradiuksen uusimman maksukyvyttömyysennusteen täältä.

 

Share this article on

Read more