<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Search_magnifying_glass (1)

Share this article on

Luottovakuutusyhtiön arvio konkursseista: Suomessa pohjakosketus on vasta edessä

Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen mukaan alkuvuonna 2024 maksettujen korvausten lukumäärä viittaa siihen, että konkurssiaalto Suomessa pahenee. Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kuitenkin sanoo, että kesän jälkeen saatetaan nähdä positiivinen käänne.

HELSINKI (26.3.2024) – Globaalin luottovakuutusyhtiön Atradiuksen arvion mukaan konkurssien määrä kasvaa Suomessa tämän vuoden alkupuoliskolla. Arvio perustuu Atradius Suomen tammi-helmikuussa 2024 käsittelemien korvaushakemusten kappalemäärään, joka oli kuukausitasolla keskimäärin lähes 40 % viime vuoden kuukausittaista keskiarvoa suurempi.

“Korvaushakemusten lukumäärä antaa yleensä viitteitä tulevien konkurssien määrästä, ja nykyiset lukemat ennakoivat, että konkurssien määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Uskon, että pohjakosketus on vasta edessä, ja pahimmillaan tänä vuonna ajaudutaan 1990-luvun laman lopun aikaisiin konkurssimääriin”, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Jo viime vuosi oli Suomessa poikkeuksellisen vaikea, sillä Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 aikana konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi suuremmaksi kuin vuoden 2009 finanssikriisin aikana. Viime vuonna konkurssiin haettiin 3 315 yritystä, mikä on suurin määrä 25 vuoteen.

Atradius Suomen alkuvuonna 2024 maksamat vakuutuskorvaukset olivat kuitenkin hieman viime vuoden keskiarvoa matalammalla tasolla. Atradius Suomen vuonna 2023 maksamat korvaukset olivat tosin noin 3,5-kertaiset verrattuna vuoteen 2021, jolloin yritykset palasivat kasvu-uralle koronapandemian alun jälkeen.

Atradiuksen arvion mukaan käänne positiivisempaan suuntaan saattaa kuitenkin tapahtua vielä tämän vuoden aikana.

“Vaikeasta alkuvuodesta huolimatta tilanne ei ole toivoton. Uskomme, että markkina alkaa elpyä kesän jälkeen, joten vuoden toisella puoliskolla saatetaan kuulla positiivisia uutisia. Suuntaa määrittävät sekä korkopolitiikka että erilaiset kriisit maailmalla, mutta nykyisen menon jatkuessa yritysten asema muuttunee paremmaksi tämän vuoden aikana”, Laitala jatkaa.

Laitalan mukaan kriittisimmässä tilanteessa ovat pienet yritykset, joiden toiminta nojaa suppeaan kumppaniverkostoon ja jotka eivät ole varautuneet yllättäviin ongelmiin.

“Alihankintaketjua pitäisi hajauttaa useille kumppaneille, jolloin yhden kumppanin kaatuminen ei vaaranna omaa liiketoimintaa. Liian usein pienissä yrityksissä luotetaan yhteen alihankkijaan, jonka todellisesta taloustilanteesta ei olla perillä. Nyt kun yritykset eivät saa enää valtiolta samanlaista tukea kuin korona-aikana, on luonnollista, että pieniä yrityksiä menee nurin”, Laitala päättää.

Lisätietoja medialle:
Kuvat ja lisämateriaalit medialle

Juhani Laitala
Maajohtaja, Atradius
+358 50 050 8368
juhani.laitala@atradius.com

 

Share this article on

Read more