<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Search_magnifying_glass (1)

Share this article on

Suomalaisyritysten kassavirrat ovat kuihtuneet merkittävästi – euromääräisesti yli puolet B2B-laskuista maksetaan myöhässä

Globaalin luottovakuutusyhtiö Atradiuksen suomalaisyrityksiä käsittelevän maksukäytäntöbarometrin mukaan B2B-asiakkaille lähetettyjen laskujen kokonaiseuromäärästä vain 41 % on maksettu tänä vuonna ajallaan. Yritykset eivät usko tilanteen paranevan. Etenkin metalli- ja terästeollisuuden yritysten odotukset ovat maltilliset.

HELSINKI (18.6.2024) – Atradiuksen tuoreen maksukäytäntöbarometrin mukaan suomalaisten B2B-asiakkaiden maksukäyttäytyminen heikkeni merkittävästi alkuvuoden aikana. Keväällä 2024 toteutettuun kyselyyn osallistui 210 suomalaista B2B-kauppaa käyvää yhtiötä, jotka edustivat sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä että suuryrityksiä.

Barometri paljastaa, että tutkimukseen vastanneiden yritysten lähettämien laskujen kokonaiseuromäärästä 51 % maksettiin myöhässä, 41 % ajallaan ja 8 % kirjattiin luottotappioiksi. Tämä on selvä heikennys viime vuodesta, jolloin 42 % laskujen kokonaiseuromäärästä maksettiin myöhässä, 55 % ajallaan ja luottotappioiksi kirjattiin vain kaksi prosenttia.

Tilastot paljastavat hälyttävän kuvan B2B-kauppaa käyvien yritysten kassavirtojen heikkenemisestä. Asiakasyritykset kamppailevat rahapulan kanssa, ja moni niistä ei pysty maksamaan laskujaan ajallaan, minkä seurauksena myös myyjäosapuoli voi ajautua maksuvaikeuksiin”, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Myös tulevaisuuden näkymät ovat heikot, sillä 41 % kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo, että B2B-asiakkaiden maksukäyttäytyminen heikkenee entisestään seuraavien 12 kuukauden aikana. Lisäksi 70 % vastaajista uskoo B2B-asiakkaiden maksukyvyttömyysriskin kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Tulevaisuudenodotukset ovat valoisimmat elektroniikka- ja ICT-aloilla. Sen sijaan metalli- ja terästeollisuudessa odotukset ovat huomattavasti pessimistisemmät, sillä alan yritykset epäilevät, etteivät ne pystyvät perimään suuria ja jo kauan sitten erääntyneitä laskuja.

“Etenkin metalli- ja terästeollisuuden tilanne on huolestuttava Suomen kannalta, sillä kyseessä on valtava, vientivetoinen toimiala, joka on yksi Suomen talouden kivijaloista. Tällaiset tunnelmat tarkoittavat, että yritykset eivät uskalla investoida kasvuun, vaikka myynnin kehittäminen vaatisi investointeja. Kyseessä on loputon lumipalloefekti, joka vaikuttaa koko arvoketjuun ja sitä kautta laajalti koko yrityskenttään”, Laitala jatkaa.

Kassavirran kuihtuminen indikoi myös sitä, että konkurssiaalto ei ole vielä hetkeen ohi. Atradiuksen toukokuussa tekemän arvion mukaan konkurssien määrä kasvaa Suomessa lähikuukausina jyrkästi.

“Nyt olisi tärkeää, että yrityksissä ymmärretään hajauttaa alihankintaketjua, jolloin oma liiketoiminta ei ole liian riippuvaista yhdestä tai kahdesta alihankkijasta. Yleensä alihankkijoiden ongelmat tulevat yllätyksenä, ja tällöin vaikutukset saattavat alkaa vaikuttaa nopeasti. Suomalaisyritysten tulisi nyt keskittyä tulevaisuuteen ja riskien minimointiin. Tämä antaisi yrityksille rohkeutta investoida ja kasvaa”, Laitala linjaa lopuksi.

Lisätietoja raportista on saatavilla täältä.

 

Lisätietoja medialle:
Kuvat ja lisämateriaalit medialle

Juhani Laitala
Maajohtaja, Atradius
+358 50 050 8368
juhani.laitala@atradius.com

 

Share this article on

Read more