<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
eb 2 - flyttekasser 1 copy

Share this article on

Konkurssiaalto vyöryy tärkeillä vientimarkkinoilla

Yritysten on oltava edelleen varovaisia käydessään kauppaa suurimmilla vientimarkkinoilla. Heikko riskienhallinta voi johtaa merkittäviin tappioihin, mikäli yksi tai useampi kauppakumppani ajautuu konkurssiin. 

Maksukyvyttömyystapausten määrä pysyy Suomessa suhteellisen korkealla tasolla vuonna 2024, ja maksukyvyttömyystapaukset ovat yleistymässä myös monilla tärkeillä vientimarkkinoilla, mikä vaatii suomalaisyrityksiltä varovaisuutta viennissä ja varsinkin luottokaupassa.   

"Vientiyritykset kohtaavat nyt kolmeen viime vuoteen verrattuna merkittävästi kohonneen kauppakumppaniin liittyvän konkurssiriskin. Tämä koskee myös niitä markkinoita, joilla konkurssien määrä ei ole tänä vuonna kasvanut dramaattisesti ", sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala. 

 

Pahin tilanne on Italiassa, jossa Atradius odottaa konkurssien määrän kasvavan tänä vuonna 63 % vuoteen 2023 verrattuna. Alankomaissa Atradius odottaa 38 prosentin  kasvua, ja ennusteemme mukaan sekä Yhdysvalloissa että Puolassa kasvua olisi noin 29 %. 

Globaali trendi 
Maailmanlaajuisesti konkurssien määrä kasvoi Atradiuksen laskelmien mukaan 32 % vuonna 2023. Tänä vuonna Atradius odottaa trendin hidastuvan, mutta konkurssien arvioidaan kuitenkin lisääntyvän maailmanlaajuisesti 14 prosentilla viime vuoteen verrattuna. 

 

"Suomalaisyritykset voivat suojautua asiakkaidensa konkursseilta harkitsemalla tarkkaan ja tarkastelemalla kriittisemmin, kenen kanssa ne tekevät yhteistyötä. Huolellisella suunnittelulla ja ennakoinnilla yritykset voivat välttyä taloudellisilta menetyksiltä ja varmistaa menestyksen kansainvälisessä kaupassa. Useilla suurimmista vientimarkkinoistamme on nimittäin paineita", Juhani Laitala kommentoi.   

Inflaation, korkojen nousun ja ostovoiman vähenemisen lisäksi konkurssien lisääntyminen maailmanlaajuisesti viime vuosina johtuu pääasiassa siitä, että monet yritykset selviytyivät pandemiasta ja sen jälkeisestä ajasta pitkälti valtiollisten tukitoimien ansiosta. Joillakin markkinoilla konkurssien uhka onkin nyt jo jopa suurempi kuin ennen pandemiaa. 

Käyrä alkaa kaartua 

Useilla suurilla markkinoilla maksukyvyttömyysasteet ovat nyt kuitenkin vakiintumassa viime vuosien jyrkän kasvun jälkeen. Atradius odottaa, että Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa maksukyvyttömyystapausten määrä pysyy vakaana, joskin edelleen suhteellisen korkeana, vuosina 2024 ja 2025. 

Tilanne on samanlainen myös Pohjoismaissa, sillä Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa konkurssien määrä pysynee suurena vuosina 2024 ja 2025. Ennusteemme perustuvat tällä hetkellä havaittavaan kehitykseen ja ottavat huomioon mahdolliset tulevaisuuden tekijät, kuten inflaation, korkovaihtelut ja energian hinnat. 

 

Share this article on

Read more