<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
BC4 - What does credit insurance cost

Share this article on

Luottoriskien hallinta murroksen aikana

Talouden suhdanne on heikentynyt Suomessa vahvan alkuvuoden jälkeen.

Energiakriisi synkentää näkymiä entisestään, mikä vaikuttaa negatiivisesti sekä yritysten että kuluttajien maksukykyyn. Yhä useammalla tulee olemaan vaikeuksia saada kaikki menonsa maksetuksi. Luottotappiot tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan. Loppuvuosi on kuin tulisilla hiilillä kävelyä.

Oletko valmistautunut muutokseen?

Monella on edessä sopeutumisen aika, joka aiheuttaa hampaiden kiristelyä. Toisaalta tilanne herättelee meitä pohtimaan tarkemmin omaa käyttäytymistämme. Kaikella on kääntöpuolensa, ja voimme myös oppia tästä jotain. Esimerkiksi korkeampien sähkölaskujen myötä jokainen joutuu nyt miettimään omaa energiankulutustaan kriittisemmin. Lisäksi innovointi voi parhaimmillaan kiihtyä, kun on pakko keksiä uusia tapoja selviytyä. 

Kansainvälinen yhteisö taistelee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ja puhtaaseen energiaan siirtyminen onkin korkealla yritysten asialistoilla. Ilmastonmuutos, pandemia ja sota luovat epävarmuutta ja lisäävät samalla tarvetta tehokkaille toimenpiteille. Tilanteeseen nopeasti reagoivilla yrityksillä on edessään mahdollisuuksia, mutta yritysten on todennäköisesti ylitettävä matkan varrella myös monia esteitä. 

Ympäristöystävälliseen energiaan siirtymisellä voi olla maailmanlaajuinen vaikutus yritysten toimintaan, pääomarakenteisiin ja kauppasuhteisiin kaikilla toimialoilla. Näin ollen hiilijalanjälki, ilmastostrategia sekä energian siirtymäsuunnitelmat on otettava huomioon arvioitaessa asiakkaiden luottoriskiä. Luottoriskien kannalta olennaisten mittareiden tunnistaminen on avainasemassa.

Millaisilla keinoilla yritysten on mahdollista suojautua luottoriskeiltä? 

On tärkeää tuntea omat asiakkaansa, näin pystyt varautumaan myös paremmin takapakkeihin. Kun päätös siitä, kenen kanssa kannattaa tehdä kauppaa ja kenen kanssa ei, perustuu tietoon eikä omaan fiilikseen, onnistuminen on todennäköisempää. Tehokkaista perintätoimista on toki apua, mutta silloin vahinko on jo tapahtunut. Tällöin kysymys on enemmänkin siitä, kuinka vahinko saadaan minimoitua. Niillä yrityksillä, joilla riskienhallinta on kunnossa, on paremmat mahdollisuudet selviytyä voittajina vaikeissakin toimintaympäristöissä. On hyvä pohtia, miten omaa toimintaa on mahdollista muuttaa. 

Miten puhtaaseen energiaan siirtyminen tulee vaikuttamaan yrityksiin ja toimitusketjuihin?

Pohdimme muun muassa tätä tulevassa webinaarissamme asiantuntijoiden kanssa.

Lue tapahtumasta lisää täältä.

 

Share this article on

Read more