<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Malaysia potentiale 1 copy

Share this article on

Monipuolinen Malesia houkuttelee viejiä

Vankan kasvun, monipuolisen talouden ja yhä yritysystävällisemmän ympäristön ansiosta Malesia on erittäin houkutteleva kohde sekä viejille että sijoittajille.   

Vastikään teollistuneen markkinataloutensa ansiosta Malesia on jo maailman 37. suurin talous, ja sillä on selkeä tavoite päästä 30 suurimman talouden joukkoon alle 10 vuoden kuluessa. Maan jatkuva kasvu tekee siitä myös houkuttelevan kohteen uusia mahdollisuuksia etsiville viejille ja sijoittajille.   

Asiaa auttaa myös se, että Maailmanpankin viimeisimmän Ease of Doing Business  -indeksin mukaan Malesia on 12. sijalla niiden maiden listalla, joissa on helppo harjoittaa liiketoimintaa. Tämä johtuu sijoittajansuojasta, rahanvapaudesta ja innovaatioista.  

Markkinoille on suhteellisen helppo tulla, eikä suuria byrokraattisia esteitä ole ylitettävissä verrattuna muihin Kaakkois-Aasian maihin. Vaikka malaiji on maan virallinen kieli, myös englantia puhutaan laajalti, ja se on pakollinen oppiaine kouluissa, mikä takaa hyvän englannin kielen taidon maan yrityksissä.   
 

Politiikka tavalliseen tapaansa 
Malesia on monipuoluedemokratia. Poliittista ympäristöä haastaa tällä hetkellä lisääntyvä polarisaatio ja vuonna 2023 pidetyt vaalit, joissa ei ollut selvää voittajaa.   

Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen koalitiohallitus perustuu suhteellisen epävakaalle perustalle. Melko heikosta mandaatista huolimatta hallitus on kuitenkin käynnistänyt aloitteita maan korruptioon ja elinkustannusten nousuun liittyvien haasteiden torjumiseksi.    

Myönteistä on myös se, että Malesian suurimmat poliittiset puolueet suhtautuvat myönteisesti liiketoimintaan. Tämän ansiosta on epätodennäköistä, että ne säätäisivät lakeja, jotka haittaisivat yritystoimintaa. 

  

Teknologia, matkailu ja verohelpotukset 
Malesialla on selkeä visio tulevaisuudestaan teknologian ja innovoinnin edelläkävijänä. Tämän vision saavuttamiseksi on toteutettu useita digitalisaatiohankkeita ja kannustimia, joiden tarkoituksena on houkutella teknologiayrityksiä maahan ja edistää niiden kasvua. 

Verokannustimet ovat yksi Malesian houkutteluvalteista. Vaikka maan 24 prosentin yhtiöverokanta on hieman korkeampi kuin naapurimaissa, Malesia tarjoaa myös useita verokannustimia eri toimialoille, kuten teollisuudelle, maataloudelle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä matkailulle. Nämä kannustimet voivat johtaa merkittäviin veronpalautuksiin yrityksille, jotka investoivat maahan. 

Vaikka verohelpotuksia ei saisikaan, Malesian työvoima on edelleen suhteellisen edullista. Hallitus on aktiivinen eri aloitteiden vuorottelussa. Tällä hetkellä hallituksen painopiste on erityisesti mikrosiru- ja datakeskusinvestoinneissa. 

Käärme paratiisissa   
Vaikka Malesiassa on paljon mahdollisuuksia, siellä on myös monia haasteita, jotka sinun on otettava huomioon. Liiketoiminnan kannalta on syytä olla tietoinen siitä, että maan pk-yrityksillä on krooninen maksuvalmiuspula. Tämän vuoksi maksuviivästykset ovat yllättävän yleisiä.   

Siksi on tärkeää, että sinulla on selkeä luottopolitiikka, ja että työskentelet ennakoivasti luotonhallinnan kanssa.  
 
Lue vinkit Malesian markkinoille myyville tai sinne pyrkiville viejille: 8 tärkeää vinkkiä Malesiaan vientiä varten

  

 

Share this article on

Read more