<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
D4 - Market volatility - how to prepare for economic and geopolitical risk-2

Share this article on

Olisiko aika investoida liiketoimintaan?

Yrityksillä ei ole tällä hetkellä halukkuutta lisätä tuotantoinvestointeja globaaleihin arvoketjuihin kohdistuvien häiriöiden vuoksi.

Nämä häiriöt näkyvät esimerkiksi puolijohteiden puutteena, korkeina konttikuljetusmaksuina ja kohonneina raaka-aineiden hintoina. Venäjän ja Ukrainan sodan puhkeaminen on vain pahentanut tilannetta. Vaikutukset tuntuvat esimerkiksi autoteollisuudessa, sillä Ukraina on useiden autoteollisuudessa tarvittavien harvinaisten raaka-aineiden keskeinen tuottaja. 
 
Atradiuksen uusimmassa talouskatsauksessa tutkitaan maailmanlaajuisten arvoketjujen vaikutusta eurooppalaisten yritysten kokemaan tuotantopanospulaan. Maiden välillä on melko suurta vaihtelua. Esimerkiksi Slovakiassa ja Unkarissa on suuri autoteollisuus sekä laaja tietokone- ja elektroniikkasektori. Näillä aloilla on tyypillisesti suuri riippuvuus globaaleista arvoketjuista.

Yrityksillä on useita vaihtoehtoja parantaa arvoketjun kestävyyttä, kuten tuotannon uudelleensijoittaminen, toimittajien monipuolistaminen ja varastojen lisääminen. Mutta kuten aiemmassa talouskatsauksessamme todettiin, kaikkiin näihin vaihtoehtoihin liittyy myös merkittäviä riskejä ja kustannuksia.

Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Globaalit tuotantoverkostot ja toimitusketjut on tyypillisesti optimoitu tehokkuuden maksimoinnin ja kustannusten minimoinnin pohjalta, ei niinkään läpinäkyvyyden näkökulmasta. Nyt nämä tuotanto- ja toimitusverkostot toimivat maailmassa, jossa häiriöitä esiintyy säännöllisesti läpi eri toimialojen ja vakavammat häiriöt aiheuttavat myös merkittäviä taloudelllisia vahinkoja. Jos haluaa säilyttää kilpailukyvyn globaaleissa arvoketjuissa, edellyttää se investointeja inhimilliseen pääomaan ja taitoihin.

Vaikka yrittäjillä riittää yleensä uskoa omaan toimintaan, heidän tulevaisuudenuskoaan on viime aikoina koeteltu. Pk-yritysten investointi-into onkin laskussa niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä, mikä on huolestuttavaa niin Suomen kansantalouden kuin yritysten omienkin tulevaisuudennäkymien kannalta.

Ota härkää sarvista kiinni ja toimi!

Tulevaisuuteen kannattaa ja on oikeastaan pakko investoida, jos haluaa pärjätä. Esimerkiksi sodan myötä vihreä siirtymä on saanut aiempaakin enemmän pontta, ja poliittinen tilanne voi siirtää tuotantoa ja tuotantoketjuja takaisin lähialueille.
 
Uskalla nähdä yritystoimintaan panostaminen eräänlaisena sijoituksena, eikä niinkään kuluna. 

Lue koko talouskatsaus täältä.

 

Share this article on

Read more