<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Picture334 jpg

Share this article on

Onko Intia uusi Kiina - Kuuntele asiantuntijoidemme ennusteet

Onko Intialla samanlaiset mahdollisuudet kuin Kiinalla, ja mitkä ovat haasteet ja riskit, joista on syytä olla tietoinen? Näistä kysymyksistä on keskusteltu jo jonkin aikaa, joten pyysimme paikallisia asiantuntijoita ottamaan kantaa aiheeseen. 

Viime vuosien taloudellinen kehitys ja geopoliittiset jännitteet erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ovat saaneet yhä useammat yritykset suuntaamaan katseensa Intiaan. Tämä koskee sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia yrityksiä, joista monet yrittävät tällä hetkellä turvata liiketoimintansa monipuolistamalla toimitusketjujaan.  

Tämä tarkoittaa sitä, että Intia on jälleen kiinnittänyt huomiota potentiaalisena kauppakumppanina ja ehkä jopa tulevana kilpailijana "maailman tehtaan" tittelistä. Arvioidaksemme Intian mahdollisuuksia keskustelimme Atradius Intian riskienhallintapäällikön Meghna Nairin ja Atradius Intian maajohtajan Arun Soundarajanin kanssa. 

Mitä etuja Intialla on kauppakumppanina?

Intialla on ennen kaikkea monia rakenteellisia ja demografisia etuja. Intiassa on 1,4 miljardia asukasta, joten siellä on paljon ammattitaitoista työvoimaa, alhaiset kustannukset ja kasvava kuluttajapohja. Erityisesti sekä keskiluokka että hyvin koulutettujen, englantia puhuvien nuorten määrä kasvaa.  

Maalla on myös pitkä historia teollisuudessa, ja hallitus on viime vuosina tukenut erityisesti teollisuutta ja vientiä.  

"Hallitus investoi voimakkaasti logistiikan parantamiseen. Lisääntyneet investoinnit infrastruktuuriin ja kasvuhankkeisiin ovat välttämättömiä joustavien toimitusketjujen kehittämiseksi, ja juuri näin Intia tekee", Arun Soundarajan sanoo. 

Miten Intia on hyötynyt viime vuosien kehityksestä? 

Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi Intiassa viime vuosina. Varainhoitovuonna 2014-2015 suorien ulkomaisten sijoitusten määrä oli 45,15 miljardia Yhdysvaltain dollaria, kun taas vuosina 2021-2022 suorat ulkomaiset sijoitukset olivat 83,57 miljardia dollaria, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin seitsemän vuotta aiemmin.  

Tätä kehitystä on edesauttanut hallituksen "Make in India" -aloite, joka koostuu useista toimenpiteistä innovoinnin edistämiseksi, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja valmistusinfrastruktuurin laajentamiseksi.  

Meghna Nairin mukaan Intia on lisäksi hyötynyt useista vapaakauppasopimuksista, jotka ovat auttaneet luomaan Intiasta tärkeän markkina-alueen monien yritysten toimitusketjuille.  

"Intia on jo allekirjoittanut kauppasopimukset Arabiemiraattien ja Australian kanssa, ja kauppasopimukset Ison-Britannian ja Kanadan kanssa ovat valmisteilla", Meghna sanoo ja lisää, että Intia ja EU pyrkivät myös saamaan sopimuksen aikaan vuoden 2023 loppuun tai vuoden 2024 alkuun mennessä. 

Ottaako Intia Kiinan paikan "maailman tehtaana"? 

Tästä on useita viitteitä.  Meghna Nair nostaa esiin hyvän esimerkin sekä investointien koosta että laadusta, joita maa tällä hetkellä saa.  

"Apple on lisännyt merkittävästi iPhonen tuotantoa Intiassa, ja sen tuotanto on 7 miljardia dollaria verovuonna 2022-2023. Lähes 7 % Applen iPhoneista valmistettiin Intiassa viime verovuonna, ja ne kokosivat niiden yhteistyökumppanit, kuten Foxconn Technology Group ja Pegatron Corp."  

Apple ei kuitenkaan ole ainoa menestystarina elektroniikka-alalla. Vuodesta 2018 vuoteen 2022 Intia on kasvattanut elektroniikan viennin kokonaisarvoa 260 prosenttia. Vain Vietnamin kasvuvauhti oli suurempi. Kasvua ovat vauhdittaneet alan strateginen merkitys ja Kiinan kanssa käytävän kaupan lisääntyneet rajoitukset. Arun Soundarajanin mukaan on kuitenkin muitakin aloja, joilla on suuri kasvupotentiaali.  

"Lääketeollisuus, jalostetut elintarvikkeet, kodinkoneet, autonvalmistus ja autonosien valmistus ovat todennäköisesti merkittävä osa tulevaisuutta."   

Intialla on toinenkin sulka hattuunsa, kun on kyse sen ehdokkuudesta uudeksi tuotantokeskukseksi. Toisin kuin erityisesti Kaakkois-Aasiassa, se on toimitusketjuissaan suhteellisen riippumaton Kiinasta. 

Mitä mahdollisia haasteita Intialla on edessään? 

On tärkeää, ettei Intian tulevaisuudesta anneta liian ruusuista kuvaa. Intia on aiemmin harjoittanut protektionistista politiikkaa, mikä voi heikentää sen kilpailukykyä neuvoteltaessa suurista vapaakauppasopimuksista, Meghna Nair toteaa.   

"Jotta nämä suuret yritykset saadaan houkuteltua ja investoimaan Intiaan, on tärkeää, että käytössä on oikeanlainen politiikka. On vielä haasteita, jotka on ratkaistava, ja kestää kauan korvata Kiina, joka on erittäin suotuisassa asemassa."  

Lisäksi Intian tuotantoon liittyy edelleen logistisia haasteita, mikä tarkoittaa sitä, että tavaroiden ja komponenttien saaminen markkinoille on hitaampaa, sillä infrastruktuuri ei ole vielä täysin kehittynyt.  

Monimutkaisten tuotteiden parissa työskentelevillä yrityksillä voi olla myös rekrytointiongelmia. Uusien työntekijöiden kouluttaminen voisi auttaa voittamaan tämäntyyppiset haasteet, mutta se myös lisää tuotantokustannuksia.  

Vaikka Intia on viime vuosina noussut niiden maiden listalla, joissa on helppo harjoittaa liiketoimintaa, byrokratiaan ja sen aiheuttamiin viivästyksiin liittyy edelleen suuria haasteita. Tuomioistuinten kautta kulkeminen voi olla hyvin aikaa vievää, erityisesti riita-asioissa ja sopimusten täytäntöönpanossa. 

Mitä vinkkejä yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Intiassa? 

Hyvä uutinen on, että edellä mainittujen haasteiden voittamiseksi tehdään töitä. Narenda Modin hallitus aloitti lähes kymmenen vuotta sitten uudistukset, joilla helpotetaan ja yksinkertaistetaan liiketoiminnan harjoittamista Intiassa.  

Myös suuret investoinnit infrastruktuurin parantamiseen jatkuvat, joten tilanne todennäköisesti paranee edelleen lähivuosina. 

Tällä hetkellä on selvä etu löytää paikallinen kumppani, jos haluaa päästä Intian markkinoille. He voivat usein neuvoa paikallisessa lainsäädännössä ja heillä on käytännön kokemusta riitojen ratkaisemisesta. Samalla he voivat tukea sinua kaupankäynnin riskien arvioinnissa.  

Mahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun Intian läsnäolo globaalilla näyttämöllä lisääntyy, ja oikean strategian omaavilla yrityksillä on runsaasti tilaisuuksia saada osansa hyödyistä.  

Lue Arunin ja Meghnan 10 tärkeintä vinkkiä Intiaan vientiä harjoittaville yrityksille

Share this article on

Read more