<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
D2 - 10 signs your customers may struggle to pay you

Share this article on

10 merkkiä siitä, että asiakkaillasi voi olla maksuvaikeuksia

Maksuviivästykset voivat vaikuttaa kassavirtaasi ja liiketoimintaasi. On hyvä olla tietoinen kaikista varoitusmerkeistä, jotka viittaavat siihen, että asiakkaillasi voi olla vaikeuksia hoitaa maksut ajallaan. Tunnistamalla ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voit ryhtyä toimiin ja suojella yritystäsi taloudellisilta tappioilta ja vältettävissä olevilta riskeiltä.

Aikaisemmin vakaa asiakas voi muuttua ajan myötä, eikä aiempaan maksukäyttäytymiseen pidä luottaa tulevan kehityksen indikaattorina. On tärkeää huomioida laajempi taloudellinen toimintaympäristö, jossa asiakkaasi tai potentiaaliset asiakkaasi toimivat sekä mahdolliset saatavilla olevat tiedot heidän taloudellisesta tilanteestaan. Nämä ovat tärkeitä käyttäytymiseen liittyviä indikaattoreita.

Makrotaloudelliset olosuhteet, jotka voivat olla merkki asiakkaiden maksuongelmista

Paikallisen tai maailmanlaajuisen talouden haasteet voivat aiheuttaa paineita asiakkaillesi ja vaarantaa heidän kykynsä maksaa sinulle nopeasti. Varoitusmerkkejä, joita kannattaa varoa, ovat muun muassa seuraavat:

1. Talouden taantuma: Tämä voi vaikuttaa kielteisesti kassavirtaan ja johtaa mahdollisesti siihen, että asiakkailla on vaikeuksia suorittaa maksuja ajallaan. Tällaisina aikoina on syytä ottaa aikaa kunkin asiakkaan uudelleenarviointiin ja mahdollisten riskien tunnistamiseen.

2. Poliittinen epävakaus: Ukrainan sota tai muutokset hallituksen politiikassa sinun tai asiakkaasi markkinoilla - voivat johtaa muutoksiin asiakkaidesi liiketoiminnassa. Geopoliittiset kysymykset on otettava huomioon asiakasarvioinneissa ja analyysissänne heidän maksukyvystään.

3. Lisääntynyt kilpailu: Markkinoiden haasteet, kuten kilpailun lisääntyminen, voivat johtaa liiketoiminnan vähenemiseen tai asiakkaasi voittomarginaalien supistumiseen. Asiakkaasi toimialaa koskevien uutisten tai päivitysten seuraaminen auttaa sinua pysymään tietoisena haasteista, joita asiakkaasi saattaa kohdata.

Taloudelliset indikaattorit, jotka voivat viitata asiakkaan maksuongelmiin.

Kun tarkastelet asiakkaidesi tai potentiaalisten asiakkaidesi taloudellista suorituskykyä, joitakin varhaisia varoitusmerkkejä, jotka voivat viitata maksuongelmiin, ovat:

4. Korkea velkaantumisaste: Tämä puolestaan voi aiheuttaa sen, että jotkut yritykset joutuvat kamppailemaan laskujensa maksamisen tai maksujen suorittamisen kanssa.

5. Negatiivinen kassavirta: Samoin kuin korkea velkaantumisaste, negatiivinen kassavirta voi tarkoittaa, että asiakkaasi joutuu jongleeraamaan sitoumuksiaan - joista yksi voi olla maksaminen sinulle ajoissa.

6. Taloudellinen uudelleenjärjestelyhistoria: Punainen lippu voi olla asiakas, joka on aiemmin hakeutunut konkurssiin tai joka on hiljattain käynyt läpi taloudellisen tervehdyttämisprosessin tai vaihtanut omistajaa tai omistajatyyppiä. On myös hyvä kiinnittää huomiota perheyrityksiin ja sijoitusrahastojen omistamiin yrityksiin. Perheyritykset voivat joskus olla haluttomia tekemään vaikeita päätöksiä, ja rahastonhoitajat saattavat päättää nopeasti lopettaa yrityksen, varsinkin jos he menettävät luottamuksensa siihen. Suojellaksesi yritystäsi mahdolliselta luottotappioriskiltä sinun on toteutettava ylimääräisiä  riskienhallintatoimenpiteitä.

 

Asiakkaiden maksukäyttäytyminen, joka voi ennakoida maksuviivästyksiä tai maksuhäiriöitä

7. Korkea luoton käyttöaste: Jos asiakas käyttää suuren osan luottorajastaan tai pyytää sinulta luottorajan korottamista, tämä voi olla varhainen varoitusmerkki siitä, että hänellä on taloudellisia vaikeuksia, eikä hän ehkä pysty maksamaan laskujaan.

8. Liiketoiminnan väheneminen: Jos asiakkaan liiketoiminta vähenee, tämä voi olla toinen varhainen varoitusmerkki siitä, että hänen liiketoimintansa ei suju, mikä voi lopulta johtaa siihen, että hänellä on maksuvaikeuksia.

9. Hidas viestintä: Jos kerran luotettava asiakas vastaa nykyään hitaasti sähköposteihin tai puheluihin, tämä voi olla merkki siitä, että hän välttelee vaikeaa keskustelua maksuista, joita hän ei pysty suorittamaan.

10. Muutokset maksukäyttäytymisessä: Äkilliset muutokset maksukäyttäytymisessä, kuten maksuviivästykset tai maksujen laiminlyönti. Tämä voi olla merkki taloudellisista vaikeuksista, ja se kannattaa tutkia.
 

Mitä voit tehdä, jos asiakkaasi osoittaa merkkejä siitä, että hänellä on vaikeuksia maksaa sinulle?

Hyvä viestintä on avainasemassa kaikkien suhteiden onnistumisessa, eivätkä kauppasuhteet poikkea tästä. Pysy lähellä asiakasta ja markkinoita. Puhu asiakkaillesi säännöllisesti. Vaikuttavatko laajemmat taloudelliset tapahtumat niihin? Voisivatko väljemmät luottoehdot auttaa heitä jatkamaan kaupankäyntiä kanssasi sujuvammin? Olisiko turvallisempaa keskeyttää luottomyynti joksikin aikaa?

Lisäksi voit suojata kauppasuhteesi luottovakuutuksella. Luottovakuutuksen avulla saat korvauksen, mikäli asiakkaasi ei pysty maksamaan. Kun voit olla varma, että saat maksun ajallaan, voit jatkaa kauppaa asiakkaasi kanssa ja tarjota hänelle luottoa vakuutuksenantajan kanssa sovitulla tavalla.

Lisäksi luottovakuutus tarjoaa paljon muutakin kuin vakuutuskorvauksen ja perintäpalvelun. Esimerkiksi Atradius tarkastelee jatkuvasti kaikkien vakuutettujen ostajien taloudellista suorituskykyä. Tämä tarkoittaa, että voimme varoittaa sinua kaikista muutoksista asiakaskuntasi potentiaalisissa riskeissä sekä kaikista varoitusmerkeistä laajemmilla markkinoilla tai toimialalla. Käytännössä voimme auttaa sinua kaikkien kymmenen tässä luetellun varoitusmerkin seurannassa.

 

Share this article on

Read more