<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
D3 - What are the top five risks when entering a new market

Share this article on

Maksuviiveet piinaavat B2B-kauppaa

Moni yritys menetti ison osuuden liikevaihdostaan pandemian aikana, ja Ukrainassa jatkunut sota on heikentänyt toiveita nopeasta elpymisestä.

Varovaiset kuluttajat, kasvaneet kustannukset ja toimitusketjun pullonkaulat ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että yrityksiä on ajautunut ahdinkoon. B2B-kaupankäynnissä on odotettava odottamatonta ja valmistauduttava siihen.

Atradius tutkii säännöllisesti B2B-kaupan maksukäytäntöjä eri markkinoilla ja toimialoilla ympäri maailman. Suomen osalta tämä kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2023. Kyselystä kävi ilmi, että yritysten myynnistä keskimäärin alle puolet (46 %) oli luottokauppaa ja vastaavasti hieman yli puolet (54 %) käteiskauppaa. Yleisestä trendistä poikkesivat vain rakennusalalla toimivat pk-yritykset, joiden myynnistä valtaosa (61 %) oli luottokauppaa.

Onko Sinun yrityksesi turvassa maksukyvyttömyydeltä?

Yllättävät ja epätodennäköisinä pidetyt konkurssit ovat lisääntyneet, ja epävakaassa taloustilanteessa seuraavan maksukyvyttömyystapauksen ennustaminen voi olla vaikeaa. 33 prosenttia haastatelluista yrityksistä harkitsee ottavansa käyttöön luottovakuutuksen, joka tarjoaa suojan maksukyvyttömyyttä ja luottotappioita vastaan.

Yritykset arvioivat B2B-luottoriskien pysyneen vakaina viimeisten 12 kuukauden aikana. Euromääräisesti mitattuna 42 % asiakkaille lähetetyistä laskuista maksettiin kuitenkin vasta eräpäivän jälkeen, ja noin 2 % jouduttiin kirjaamaan luottotappioiksi. Vastaajien mukaan yleisin syy maksuviiveisiin oli asiakasyrityksen heikko maksuvalmiustilanne.

Mikään yritys ei ole niin suuri, etteikö se voisi kaatua.

Jopa vakaassa toimintaympäristössä on aina epävarmuutta, joka johtuu ulkoisista tekijöistä, kuten poliittisesta epävakaudesta, talouden heilahteluista, hyödykkeiden vaihtelevista hinnoista, teknologisesta kehityksestä ja niin edelleen. Edes kaikkein vahvimmilta vaikuttavat yritykset eivät ole immuuneja ulkoisille uhkille.

Asiakkaisiisi kohdistuvat uhat ovat uhkia myös sinulle. Tämän vuoksi yritysten kannattaa nyt hakea lisäarvoa niiltä, joilla on paitsi tietoa ja näkemystä riskien ennakoimiseksi, mutta myös neuvoja (uusien) liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

Pääset lukemaan Payment Practices Barometer -raportin täältä.

 

Share this article on

Read more