<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Blogi_hubspot_helmikuu

Share this article on

Toistuuko viime vuoden konkurssivyöry?

Yritysten ahdinko on käsin kosketeltavaa tällä hetkellä. Taloustilanne jatkuu hyvin epävarmana, mikä näkyy vahvasti konkurssiin haettujen yritysten määrässä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asetettiin viime vuonna konkurssiin yhteensä 3.315 yritystä, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuonna 2022. Konkursseja laitettiin vireillle eniten rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla. Konkurssien osalta vuosi 2023 oli jopa synkempi kuin finanssikriisivuosi 2009. Myös yritysten maksuhäiriömerkinnät lisääntyivät viime vuonna selvästi.

Tilanne näkyy myös meiltä haettujen korvausten määrässä. Vahinkoja on paljon, joskin summaltaan pienehköjä. Lyhyen ajan sisällä konkurssiin on mennyt lukuisia pienempiä yrityksiä, mutta joukkoon mahtuu myös suurempia toimijoita. Ei ole yllätys, että suurin osuus vahingoista tulee rakennusalalta.

Millaiset sitten ovat maailmankaupan näkymät lähitulevaisuudelle?

Ennustamme maailmankaupan kasvavan tänä vuonna 2,5 %, mikä on linjassa sen havainnon kanssa, että kaupan kasvun ja BKT:n kasvun välinen suhde vaikuttaa vakiintuneen noin 1:1:een. Alustavien arvioidemme mukaan BKT kasvaa kehittyneissä maissa tänä vuonna varsin hillitysti (0,9 %), kun taas kehittyvien maiden BKT:n kasvu on selvästi voimakkaampaa (3,6 %). Kehittyvien markkinoiden kasvuvetureina toimivat Intia ja Kiina, kun taas monet taloudet Latinalaisessa Amerikassa kärsivät rakenteellisista heikkouksista ja poliittisista epävarmuustekijöistä.

Pienistä valonpilkahduksista huolimatta monien yritysten usko talouteen ja tulevaisuuteen on hukassa. Jos korot eivät käänny laskuun, moni suomalainen yritys voi olla pian pahoissa vaikeuksissa. Investoinnit ovat jo vähentyneet voimakkaasti, ja epävarmuus lisääntyy monella toimialalla. Haastava taloudellinen toimintaympäristö rasittaa erityisesti pienempiä yrityksiä, joilla ei välttämättä ole samanlaisia taloudellisia puskureita kuin isommilla yrityksillä.

Kansainvälinen kauppa on nyt murroksessa, mutta muutos voi tarjota monille yrityksille myös uusia mahdollisuuksia. Nyt kannattaakin olla kaukonäköinen ja miettiä, millaiset ratkaisut edistävät liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Yritysten kriisinsietokykyä koetellaan nyt toden teolla, ja yritysjohdon haasteena on kyetä turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuus.

Miten tukea kaupankäyntiä?

Kaiken synkkyyden keskellä positiivista on se, että riskienhallintaratkaisuja on tarjolla. Helpoin keino turvata kaupankäyntiä on suojata myyntisaatavat luottovakuutuksella, joka antaa rohkeutta kasvattaa liiketoimintaa uusille markkinoille ja hankkia uusia asiakkaita. Luottovakuutus parantaa myös rahoituksen saatavuutta.

Pääset lukemaan Atradiuksen uusimman talousennusteen täältä.

 

Share this article on

Read more