<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
EB---finansielle-trends-2024

Share this article on

Hallitsevat rahoitussuuntaukset vuonna 2024

Takanamme on myrskyisä vuosi 2023, mutta mitä voimme todella odottaa vuodelta 2024.

Suurten geopoliittisten konfliktien, kauppasotien ja teknologisten läpimurtojen jälkeen voi tuntua hankalalta ennustaa tulevaa vuotta. Epävarmuudella itsessään on kuitenkin monia luonnollisia seurauksia siihen, miten liiketoimintaa harjoitetaan vuonna 2024. 

Keskustelimme Atradius Tanskan maajohtajan Jesper Daugaard Faurin kanssa siitä, mitkä taloudelliset trendit sinun kannattaa tiedostaa liiketoimintapäättäjänä. 

Taistelu luottoehdoista 
Vuonna 2023 Atradius näkee suurten organisaatioiden kohtaavan käyttöpääomahaasteita. Tässä yhteydessä monet ovat myös ymmärtäneet, että luottoa voidaan käyttää kustannuksettomana rahoituksena.  

Olemme jo viime vuonna nähneet yritysten yrittävän saada toimittajilta pidempiä luottoehtoja, ja odotamme suuntauksen vain voimistuvan vuonna 2024.  

Tyypillisesti suuret yritykset pystyvät painostamaan pienempiä tavarantoimittajia ja neuvottelevat usein 30 päivän lisäluottoaikaa.

Joustavat organisaatiot voittavat 
Geopoliittisten levottomuuksien, kuten kauppasotien, lisääntyessä olemme vuonna 2023 jälleen nähneet, miten haavoittuvaisia jotkin maailman tärkeimmistä toimituslinjoista voivat olla. Olemme esimerkiksi nähneet, miten maat ovat toteuttaneet protektionistisia aloitteita lyhyellä varoitusajalla.  

Niillä yrityksillä, jotka pystyvät sopeutumaan, tekemään muutoksia arvoketjuun, löytämään nopeasti uusia kumppaneita tai markkinoita, joille myydä tavaroitaan, on selkeä kilpailuetu. 

Kohonnut konkurssitaso on uusi normaali ilmiö 
Useilla Euroopan markkinoilla konkurssien määrä on noussut korkeimmalle tasolle sitten finanssikriisin. Vuonna 2024 Atradius odottaa konkurssien vakiintuvan korkealle tasolle useimmilla suurilla markkinoilla.  

Toisin sanoen sinun on syytä olla tietoinen siitä, että tulevana vuonna voi tulla enemmän tappioita kuin mihin olet tottunut.   

Tämä edellyttää vankkaa luotonhallintaa, ja on tärkeää olla sekä perusteellinen että ennakoiva luotonhallinnassa, jos haluat välttää tappiot. 

Voit lukea lisää tärkeimmistä riskitekijöistä täältä: Kaupankäynnin suurimmat riskit vuonna 2024.  

Pankkien ehdot ovat muuttumassa tiukemmiksi
Viime vuoden aikana pankit ovat vähitellen muuttuneet haluttomammiksi antamaan rahoitusta, ja me Atradiuksella olemme havainneet, että pankit tiputtavat nyt varovaisesti pois heikoimmin menestyvät yritykset.  

Vuonna 2024 rajoitukset todennäköisesti lisääntyvät entisestään, ja pankit ovat entistä valikoivampia luotonannossaan.  

Siksi asiakkaan luottokelpoisuutta arvioitaessa on entistä tärkeämpää varmistaa, että asiakas pystyy rahoittamaan velkansa.

 

Share this article on

Read more